Zmniejszenie kosztów ocieplania


Ceny paliw stałych oraz gazu, które są wykorzystywane do ogrzewania w domach i mieszkaniach stale rosną. W związku z tym bardzo ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na termoizolację budynku. Jednym ze sposobów na określanie miejsc największych strat energetycznych są badania termowizyjne w budownictwie. Badania te polegają na odnajdywaniu tak zwanych mostków cieplnych. Ukazują one wady w izolacji ścian oraz błędów ocieplenia poddaszy. Dzięki stosowaniu badania termowizyjne w budownictwie można zatem określić miejsca największych strat ciepła. Ważne jest także badanie przedmuchów przy oknach oraz prawidłowego przepływu powietrza w kominach oraz wentylacjach.
Badania termowizyjne w budownictwie pozwalają również określać wszelkie nieprawidłowości związane z instalacją elektryczną bądź wodno-kanalizacyjną. Dzięki nim można określić przebieg instalacji cieplnej lub znaleźć miejsca, w których występuje zbyt wysoki poziom wilgoci.
Warto wspomnieć, że zlecając inspektorowi takowe badania nie ma obowiązku wskazywania konkretnego celu. Pracownik podczas oględzin sprawdzi wszystkie miejsca oraz poinformuje o wszystkich niezbędnych problemach, które należy usunąć.
Podczas zamawiania usługi badania termowizyjne w budownictwie należy szczególną uwagę zwrócić na sprzęt, którym dysponuje firma. Bardzo ważnym aspektem jest rozdzielczość kamery termowizyjnej. Lepszy sprzęt pozwala na dokładniejsze sprawdzenie pomieszczeń. Należy również dopytać o zakres wykonywanej usługi – czy dotyczy ona tylko wnętrza budynku, czy może również obejmuje obie strony przegród.
Badania termowizyjne w budownictwie wykonuje się nie tylko w starych domach i mieszkaniach. Bardzo często nowe budynki posiadają wady, które powstają już na etapie projektu. Typowe wady, które można spotkać w termoizolacji, dotyczące zarówno nowych jak i starych budynków to m.in: nieszczelność hydroizolacji balkonów i tarasów; niewłaściwa izolacja w obrębie piwnic; nieszczelność stolarki okiennej. Badania termowizyjne w budownictwie są zatem bardzo dobrym sposobem na ograniczenie wydatków oraz uniknięcie problemów w przyszłości.