Ogólna charakterystyka szkoleń BHP

Jeśli to my sami jesteśmy właścicielami jakiegoś biznesu, czyli mamy pod sobą cały szereg podwładnych, musimy znać doskonale przepisy występujące w polskim prawie pracy. To ono właśnie nałożyło na nas obowiązek wysyłania pracowników na szkolenia bhp poznań. Jeżeli swoją firmę założyliśmy w ciągu ostatnich paru miesięcy, czyli dopiero co zatrudniliśmy do niej różnych fachowców, powinniśmy […]

Continue reading